Εταιρικα στοιχεια

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ι.Κ.Ε. » & στην Αγγλική «SKOPELOS DIVE CENTER P.C.”
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 130592304000
(οι εταίροι):
1. Κωνσταντίνος Ντάνης του Αθανασίου και της Παλμύρας, Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πραξιτέλους 1, T.K. 54641, με Α.Δ.Τ. ΑΒ704826, και με ΑΦΜ 078165501, της ΣΤ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
2. Κίμων Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Φωτεινής, Ιδιώτης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παύλου Μελά 48, T.K. 54622, με Α.Δ.Τ. Χ 248549, και με ΑΦΜ 059159918 της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
3. Α.ΜΑΓΚΛΗΣ – Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε., Σιθωνίας 47, ΤΚ 555 35 Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 998973826 Δ.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης, νόμιμα εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον διαχειριστή της κ. Μαγκλή Άγγελο του Γεωργίου με ΑΦΜ: 045035437 της Ζ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
4. Δημήτριος Κολιάκος του Κωνστατίνου και της Μαρίας, Ιδιώτης, κάτοικος Σκιάθου, T.K. 37002, με ΑΦΜ 055815787 της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

Καταστατικό της εταιρείας
Πιστοποίηση της Αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρίας
2014_Πίνακας Εξέλιξης Παγίων Καταδυτικό ΙΚΕ
2014_Προσάρτημα Καταδυτικό ΙΚΕ
Ισολογισμός 2014_Καταδυτικό ΙΚΕ
Μεταβολή Eργασιών Καταδυτικό ΙΚΕ 2017

Back to top