Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ι.Κ.Ε. » & στην Αγγλική «SKOPELOS DIVE CENTER PC»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 130592304000
(οι εταίροι):
1. Κωνσταντίνος Ντάνης του Αθανασίου και της Παλμύρας, Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πραξιτέλους 1, ΤΚ 54641, με Α.Δ.Τ. ΑΒ704826, και με ΑΦΜ 078165501, της ΣΤ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
2. Αναστάσιος Κτίστης του Γεωργίου και της Λήδας, Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 49, Τ.Κ. 54623, με Α.Δ.Τ. ΑΚ262251, και με Α.Φ.Μ. 0700532324, της Δ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,
3. Α.ΜΑΓΚΛΗΣ – Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε., Σιθωνίας 47, ΤΚ 555 35 Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 998973826 της Ζ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, νόμιμη εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον διαχειριστή της κ. Μαγκλή Άγγελο του Γεωργίου με ΑΦΜ: 045035437 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
4. Δημήτριος Κολιάκος του Κωνστατίνου και της Μαρίας, Ιδιώτης, κάτοικος Σκιάθου, ΤΚ 37002, με ΑΦΜ 055815787 της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

Καταστατικό της εταιρείας

– Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός Καταδυτικό ΙΚΕ (2014)
Ισολογισμός Καταδυτικό ΙΚΕ (2015)
Ισολογισμός Καταδυτικό ΙΚΕ (2016)
Ισολογισμός Καταδυτικό ΙΚΕ (2017)

– Γενικές Συνελεύσεις

ΓΣ_Νο6 25-9-2016 Έγκριση Ισολογισμού
ΓΣ_Νο9 10-9-2017 Έγκριση Ισολογισμού

– Λογιστικά Στοιχεία

Πιστοποίηση της Αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρείας
Πίνακας Εξέλιξης Παγίων Καταδυτικό ΙΚΕ (2014)
Προσάρτημα Καταδυτικό ΙΚΕ (2014)
Μεταβολή Εργασιών Καταδυτικό ΙΚΕ (2017)

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο