Τα Έργα μας

iblueculture

Σκοπός του i-blueCulture είναι να προσφέρει μια ανυπέρβλητη «στεγνή» εμπειρία υποβρύχιας πραγματικότητας στον επισκέπτη με τη δυνατότητα στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας σε έναν γεωαναφερόμενο θαλάσσιο χώρο και «εντός», καθώς και σε ένα μουσείο ή κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών. στη στεριά.
όπου θα παρέχεται η δυνατότητα «πλοήγησης» εντός μιας ζωντανής αναμεταδιδόμενης υποβρύχιας εικόνας.
Το έργο i-blueCulture υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023 και αφορά το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου, το ΕΚΕΤΑ, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Arx.net.

U-archaeoRov

Σκοπός του έργου στο οποιο συμμετεχει το Καταδυτικό Κέντρο ΣΚοπέλου μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το ΙΕΝΑΕ, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και το Planet Blue Dive Center ειναι η ανάπτυξη ενός υποβρύχιου ROV με απτικούς βραχίονες (u-archaeoROV), στερεοσκοπικές κάμερες και προβολείς αλλά και διεπαφές με τις οποιες θα είναι δυνατός ο έλεγχος από έναν απομακρυσμένο χειριστή όπως και η επικοινωνία με τον δύτη. To υποβρύχιο όχημα απομακρυσμένης λειτουργίας (u-archaeoROV) θα μπορεί να προσεγγίσει αρχαία ναυάγια ή άλλα ενάλια σημεία ή βυθισμένα αντικείμενα σε βάθος που δεν μπορεί να φτάσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας δύτης ερευνητής/αρχαιολόγος. Σκοπός του u-archaeoROV είναι η υποστήριξη της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας επισκόπησης και ανασκαφής σε συνεργασία είτε με ενάλιους αρχαιολόγους είτε ανεξαρτήτως αυτών με τηλεκατευθυνόμενη μόνο λειτουργία από το σκάφος υποστήριξης. Το έργο u-archaeoROV υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024.

Έρευνες PADI Aware - Dive Against Debris

Αναμόρφωση Πλαστικής Σκοπέλου

Το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου συντονίζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Reshape Plastic Skopelos», που αφορά την τοπική διαχείριση κάποιων πλαστικών απορριμμάτων που συλλέγονται στο νησί, με σκοπό τη μηχανική ανακύκλωσή τους με τη χρήση μηχανημάτων ανοιχτού κώδικα χαμηλού κόστους του PreciousPlastic. κοινότητα για την αναπαραγωγή-επεξεργασία αυτού του ανακυκλώσιμου υλικού σε απλά και χρήσιμα αντικείμενα. Η πρόταση «Reshape Plastic Skopelos» εγκρίθηκε, μαζί με άλλα 11 καινοτόμα έργα από όλες τις χώρες της Μεσογείου, από την Beyond Plastic Med (BeMed).
που για 5η συνεχή χρονιά ενισχύει πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας αλλά με κλιμακούμενες προοπτικές κατά της πλαστικής ρύπανσης.
Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 και θα διαρκέσει 18 μήνες και χρηματοδοτείται από την Beyond Plastic MED.

Η εικόνα του Button

#Zeroplastic

Το πρόγραμμα #zeroplastic που έχει σκοπό την ενημέρωση των καταδυτικών κέντρων και των επισκεπτών τους σχετικά με το ζήτημα των υδάτινων απορριμμάτων, αλλά κυρίως η ενεργός εμπλοκή καταδυτικών κέντρων στη μείωση των απορριμμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Μέσα στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η μηνιαία καταγραφή των πλαστικών απορριμμάτων που παράγονται ή συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός καταδυτικού κέντρου, η μείωση των πλαστικών συσκευασιών και η αντικατάσταση των πλαστικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται και περιέχουν μικροπλαστικά, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πελατών και επισκεπτών του καταδυτικού κέντρου, η συμμετοχή σε υποβρύχιες και παράκτιες δράσεις καθαρισμού και η καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, αλλά και η δημιουργία εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων της τουριστικής βιομηχανίας σχετικά με το ζήτημα της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά.

RoV Services

Τα τηλεχειριζόμενα οχήματα (ROV) είναι μια από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν την έρευνα και την καταγραφή του υποβρύχιου πλούτου των θαλασσών μας. Τα οχήματα ROV αφορούν όλες τις φορητές συσκευές που λειτουργούν από εξειδικευμένους χειριστές κατά τις υποβρύχιες έρευνες, συλλέγοντας ψηφιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία και δημοσίευση των τελικών ευρημάτων της έρευνας.

«Κουπόνια για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δημιουργικής και Τουριστικής Βιομηχανίας» από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στο πλαίσιο του έργου ‘CCI4TOURISM’

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός «εναλλακτικού» φυλλαδίου επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) μέσα από τη συνεργασία του Καταδυτικού Κέντρου Σκοπέλου με την εταιρία EnaliaTec. H δημιουργία του επαυξημένου φυλλαδίου αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση για την προώθηση των καταδυτικών προορισμών και των υπηρεσιών του καταδυτικού κέντρου, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της Δημιουργικής Βιομηχανίας στον τουρισμό. Το επαυξημένο φυλλάδιο, αποτελείται από έντυπη έκδοση σε αγγλικά και ελληνικά, η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητές συσκευές που διατίθεται δωρεάν μέσω Google Play και App Store.

Το Φυλλάδιο Επαυξημένης Πραγματικότητας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής καινοτόμων σχεδίων, «Κουπόνια για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δημιουργικής και Τουριστικής Βιομηχανίας» από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο του έργου ‘CCI4TOURISM’ του Προγράμματος Interreg ADRION.

elGreek