Τα τηλεχειριζόμενα οχήματα (ROV) είναι μια από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζουν την έρευνα και την καταγραφή του υποθαλάσσιου πλούτου των θαλασσών μας. Τα οχήματα ROV αφορούν όλες τις φορητές συσκευές που λειτουργούν από εξειδικευμένους χειριστές κατά τη διάρκεια υποβρύχιων ερευνών, συλλέγοντας ψηφιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία και δημοσίευση των τελικών ευρημάτων της έρευνας.

Τα συστήματα ROV αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο τεχνολογικό εργαλείο καταδυτικής έρευνας στις ελληνικές θάλασσες, το οποίο όχι μόνο συμβάλλει στις επιχειρησιακές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, της ακτοφυλακής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, αλλά αποφέρει επίσης σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τουρισμός, βιομηχανία και καθημερινότητα. Για παράδειγμα, σε πιο πρόσφατες ερευνητικές εκστρατείες, έχουν χρησιμοποιηθεί συστήματα ROV για την καταγραφή του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Αιγαίου με την παρουσία ναυαγίων και υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η δημιουργία εκθεσιακών κέντρων και υποβρύχιων μουσείων που θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του Πολιτισμού και του Φυσικού Περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών.

 

Το Skopelos Dive Center διαθέτει δύο ROV, το iBubble και το FiFish και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 Υποβρύχιες αυτοψίες (π.χ. Σκάφη, προβλήτες, καλώδια, αγωγοί)

 Επίβλεψη δυτών (ασφάλεια και διευκόλυνση της εργασίας τους)

 Φωτογραφία και Κινηματογράφηση

 Δημιουργία φωτομοστατικών ή/και τρισδιάστατων μοντέλων

Υπηρεσιες ROV

Τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα ROV (Remote Operated Vehicles), μια από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, υποστηρίζουν την έρευνα και την καταγραφή του καταδυτικού πλούτου των θαλασσών μας. Τα ROV είναι φορητές συσκευές που χειρίζονται από ειδικούς χειριστές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνητών σε ένα οροθετημένο υποθαλάσσιο σημείο, συλλέγοντας ψηφιακά δεδομένα που αναφέρονται για την ακριβέστερη και καλύτερη επεξεργασία και έκδοση των τελικών πορισμάτων της έρευνας.

Τα συστήματα ROV αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο τεχνολογικό μέσο της καταδυτικής έρευνας των ελληνικών θαλασσών, που όχι μόνο συνδράμει στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών, του Λιμενικού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, αλλά επίσης αποφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού, της βιομηχανίας και της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, σε πιο πρόσφατες ερευνητικές καμπάνιες, τα συστήματα ROV χρησιμοποιήθηκαν στην καταγραφή του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Αιγαίου όπου βρίσκονται ναυάγια και αρχαιολογικά ευρήματα. Καθίσταται σημαντική εφικτή η δημιουργία εκθεσιακών κέντρων και υποθαλάσσιων μουσείων που θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε θέματα σχετικά με την προστασία του Πολιτισμού και του Φυσικού Περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης των παρακτίων περιοχών.

Το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου διαθέτει δύο ROVs, το iBubble και το Ψάρια και προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  Ύφαλες αυτοψίες (πχ Σκαφών, λιμενοβραχίονες, καλώδια, αγωγοί)

  Εποπτεία δυτών (ασφάλεια, διευκόλυνση του έργου τους)

  Φωτογράφιση και Κινηματογράφηση

  Δημιουργία Φωτομωσαικών ή 3Δ μοντέλων

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο